Ipros in Kemis ostajata sponzorja vrhniških košarkarjev!

Za nami je turbulentno leto, vsaj kar se tiče zdravstvenih razmer. Posledice širjenja epidemije so kaotično vplivale na gospodarsko in tudi sicer družbeno dogajanje v naši deželi. Kljub negotovim razmeram, ki so marsikatero dejavnost pahnile na rob preživetja, so košarkarjem v tem pogledu vendarle sijale srečne zvezde. Ne sicer v tekmovalnem smislu, saj smo po kratkem uvodnem delu tudi mi doživeli prekinitev tekmovanj vseh starostnih kategorij. Pač pa v smislu naših zvestih sponzorjev, ki so kljub težkim časom ostali naši podporniki. V prvi vrsti gre omeniti podjetje Ipros, ki je naš glavni podpornik in s katerim bi si želeli sodelovanja še v prihodnje, ko se tudi gospodarstvu menda obetajo lepši časi. Zlasti v luči ambicioznih načrtov, ki si jih je zastavila sedanja uprava kluba. Za doseganje teh ciljev bo uspešno sodelovanje z močnimi gospodarskimi subjekti ključnega pomena. Zahvala za dosedanje sodelovanje velja tudi vsem ostalim sponzorjem (Kemis, NCR in še nekateri), saj vsak v nastajajoči mozaik prispeva pomemben delež. Vsem skupaj še enkrat lepa hvala!

Kar se tiče nadaljevanja tekmovanj in samega trenažnega procesa, upamo, da se trenutni trend sproščanj protikoronskih ukrepov ne bo ustavil ali celo obrnil v drugo smer. Zagotovo so otroci in mladostniki tista skupina prebivalstva, ki so v teh časih izgubili ogromno. Šolske vsebine, športna udejstvovanja in nenazadnje vrstniško druženje so samo nekatera polja, kjer bo ostala velika vrzel. Kljub vsemu polni upanja zremo v prihodnost in se veselimo vaše podpore, nenazadnje tudi s tribun, ko bo to mogoče. Na koncu bomo zmagali!

Rezultat iskanja slik za ipros

Podjetje Ipros stoji ob strani vrhniškim košarkarjem

Rezultat iskanja slik za kemis

Kemis kljub negotovosti vztraja pri podpori našemu klubu

Rezultat iskanja slik za ncr slovenija

Podjetje NCR skrbi za izgled in dobavo tekmovalnih dresov