Pravilnik o vadninah v KK Vrhnika za sezono 2018/19

PRAVILNIK O VADNINAH V KK Vrhnika ZA SEZONO 2018/19

1. Mesečna vadnina (v nadaljevanju: vadnina) v KK Vrhnika (v nadaljevanju:
klub) za sezono 2018/19 od septembra dalje znaša 40,00 EUR. Za otroke v
selekciji U ll in U13 ostaja vadnina nespremenjena (35 EUR).

2. Vadnino je potrebno plačati do 20. dne v tekočem mesecu.

3. V kolikor sta v klub včlanjena dva ali več otrok iz iste družine, plača polno
vadnino le starejši otrok, mlajši pa le del vadnine (v nadaljevanju: družinska
vadnina). V primeru, da je starejši otrok oproščen plačila vadnine (v primeru
hujše poškodbe ali bolezni), v mesecih njegove odsotnosti polno vadnino
plačuje mlajši otrok. Družinska vadnina za mlajšega otroka znaša 30,00
EUR.

4. Vadnino se plačuje 10 mesecev na leto. Plačevanje vadnin je obvezno za
vse igralce. Izjemoma so igralci lahko oproščeni plačevanja vadnine le v
primeru hujše poškodbe ali bolezni. V tem primeru mora igralec posredovati
klubu pisno prošnjo za oprostitev plačila vadnine v mesecu, v katerem je
prišlo do odsotnosti. Odločitev o oprostitvi plačevanja vadnine sprejme
pristojni organ kluba (upravni odbor).

5. Vadnina se plačuje na transakcijski račun kluba in sicer na podlagi
izstavljenega računa, poslanega na elektronski naslov skrbnika ali igralca.
Vadnino je možno poravnati enkrat letno (z 10% popustom), plačano do
konca septembra tekočega leta.

6. V primeru zamude plačila vadnine, se igralec zavezuje plačati klubu tudi
zakonite zamudne obresti, za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega
plačila. V primeru zakasnitve plačila se igralcu pošlje obvestilo o neplačilu
(opomin). V primeru neplačila dveh vadnin se igralcu izreče prepoved
tekmovanja in treniranja. Prepoved preneha po izvršitvi plačila. V primeru
pošiljanja obvestil o zakasnitvi plačila ima klub pravico obračunati stroške
takega pošiljanja v višini 2,00 EUR.

7. Igralec lahko v tekoči tekmovalni sezoni tekmuje in trenira samo pod
pogojem poplačila vseh obveznosti do kluba iz preteklih sezon.

8. Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših
družin. Klub bo omogočal znižanje vadnine (v nadaljevanju:
subvencionirana vadnina), katerih višina bo odvisna od števila prošenj za
subvencionirano vadnino, razpoložljivih sredstev kluba za znižanje vadnin
ter od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana
posameznega prosilca. To bo ugotovljeno iz Odločbe za otroški dodatek,
sprejete s strani Centra za socialno delo (v nadaljevanju: Odločba za otroški
dodatek). Za subvencionirano vadnino mora prosilec posredovati klubu
prošnjo z dokazilom, to je Odločbo za otroški dodatek. Igralec je upravičen
do subvencionirane vadnine izključno za obdobje od datuma, ko klub
prejme Odločbo za otroški dodatek, do datuma veljavnosti odločbe za
otroški dodatek. Odločitev o subvencionirani vadnini sprejme pristojni organ
kluba (upravni odbor).

9. Igralec ne more zapustiti kluba brez poravnanih vseh zapadlih obveznosti iz
naslova vadnin. V primeru, da bi igralec podpisal profesionalno pogodbo z
novim klubom in je bila igralcu v KK Vrhnika obračunana subvencionirana
vadnina, igralec ne more zapustiti kluba brez poravnane razlike od zneska
plačane subvencionirane vadnine do zneska polne vadnine za celotno
obdobje, v katerem mu je bila obračunana subvencionirana vadnina.

10. O vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odloča pristojni organ
kluba (upravni odbor).

 

Lep pozdrav,

KK Vrhnika, 16.8.2018

Konec počitnic tudi za košarkarje

Ko se mesec avgust prevesi v drugo polovico in so dnevi vse krajši, tudi košarkarji usmerijo misli na  novo tekmovalno sezono. Pravzaprav v času pisanja tega besedila že potekajo treningi za vse selekcije našega kluba. Najmlajši, ki so vključeni v šolo košarke, pa bodo z obiskovanjem interesne dejavnosti pričeli v oktobru. To je pravi tudi čas za vse, ki bi se nam želeli pridružiti v različnih starostnih selekcijah. Veseli bomo vsakega izmed vas! S tem razlogom prilagamo prispevku tudi slikovno gradivo, ki je idejno nastalo na Košarkarski zvezi Slovenije in vabi mlade k igranju košarke s pozivom »Zatapkaj z nami!«. Razpored treningov je objavljen na naši spletni www.vrhnika.si, kjer bomo tudi sicer redno objavljali vse tekoče informacije o prihajajočih dogodkih in poročila o že odigranih tekmah. Verjetno že sedaj spremljate klubske objave na Facebooku, novosti pa bomo v bodoče objavljali tudi na Instagramu.

Sicer pa se je preko poletja nekaj sprememb zgodilo tudi v upravi kluba. Položaj predsednika kluba je na izredni skupščini prevzel Erik Gantar, na seji upravnega odbora pa je bil na mesto direktorja izvoljen dosedanji predsednik, Andrej Smrekar. Prav tako je bil v upravni odbor izvoljen Matic Habat, ki je nadomestil odstopljeno Damjano Medmeš Oven. Kaže, da sta košarka in priimek Gantar vsaj na Vrhniki neločljivo povezana. Igralski tandem bratov Gantar je domači javnosti poznan iz časov največjih uspehov vrhniške košarke, Rado Gantar (oče zdajšnjega predsednika) pa je z močno finančno podporo svojega podjetja RcG omogočil zadnji »veliki skok«. Takrat se je članska ekipa uvrstila v 1.B ligo, v kateri pa (zaradi težav vrhniškega gospodarstva) kasneje ni nastopila. Verjamemo, da bo nova uprava klub dvignila še na višjo raven in ponovila uspehe preteklih generacij.

Andrej Smrekar

Pričetek treningov tudi za najmlajše!

Dragi starši,

s pričetkom novega šolskega leta bodo rokave zavihali tudi naši najmlajši košarkaši (do 11 let). Spodaj posredujemo urnik, ki prične veljati z začetkom septembra oz. začetkom novega šolskega leta. Za vse informacije se lahko obrnete na trenerja Roka Križana, kontakt je zapisan spodaj. Urnik treningov je na voljo tudi pod zavihkom Treningi.

 

NAJMLAJŠI PIONIRJI U-11 (3., 4. in 5.razred) v telovadnici OŠ A.M. Slomšek
PON. 16:00 – 17:30
TOR. 17:30 -19:00
SRE. 17:30 – 19:00

Trener : Rok Križan (031 350 501 )

Se vidimo na treningih!